Privacyverklaring Boccard Netherlands B.V.


Het doel van dit privacybeleid is om u meer details te geven over hoe ons bedrijf persoonlijke gegevens
gebruikt en beschermt die u mogelijk met ons deelt wanneer u onze website bezoekt. Het geeft u ook
inzicht over het gebruik van uw navigatiegegevens en cookies.


1 / De verwerkingsverantwoordelijke
BOCCARD NETHERLANDS B.V.
De Tjonger 16e
8253PZ Dronten
Tel. : (+31) 321.314.620


2 / De verwerkte gegevens
We verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen via ons contactformulier, uw inschrijvingsverzoek voor onze nieuwsbrief, beurzen en uw sollicitatie op onze vacatures. Op dat punt nodigen we u uit om ons speciale privacybeleid te lezen.
In deze verschillende omstandigheden kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
• Persoonlijke identificatiegegevens: achternaam, voornaam, postadres, functie, bedrijf, werkterrein en postadres.
• Elektronische identificatiegegevens: gsm-nummer, telefoonnummer, e-mailadres.
• Verbindingsgegevens: IP-adres en cookies.
We willen u erop attenderen dat onze website niet bedoeld is om gevoelige gegevens of vertrouwelijke gegevens te ontvangen.


3 / Met welk doel verwerken wij uw gegevens?
We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor:
• Reageren op uw verzoeken om informatie of contact. Deze verwerking wordt uitgevoerd met uw toestemming.
• Het sturen van onze nieuwsbrief en al het nieuws met betrekking tot de activiteiten van ons bedrijf. Deze verwerking wordt uitgevoerd met uw toestemming.
Onze website kan links bevatten naar sociale media-netwerken beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. Als zodanig kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop uw gegevens worden opgeslagen of gebruikt op dergelijke platforms van derden. We raden u aan om, voordat u die links gebruikt, het toepasselijke privacybeleid te lezen van elk platform van derden waartoe u via onze website toegang zou kunnen hebben.


4 / Bewaartermijn van uw gegevens
Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld om u onze nieuwsbrief te sturen, blijven bewaard totdat u zich afmeldt. Als u uw recht op bezwaar met betrekking tot onze nieuwsbrief uitoefent, wordt de informatie die nodig is om de passende maatregelen met betrekking tot uw recht op bezwaar te nemen, gedurende ten minste drie jaar bewaard vanaf uw verzoek om bezwaar te maken. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het bewaken van het bezwaar. We zorgen ervoor dat alleen de meest noodzakelijke gegevenselementen worden geregistreerd om aan uw bezwaarverzoek te voldoen (bijv. E-mailadres).
De persoonlijke gegevens die worden verwerkt als onderdeel van uw contactverzoek kunnen voor historische doeleinden worden opgeslagen volgens ons bewaarbeleid met betrekking tot gegevens.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Uw persoonlijke gegevens die via ons contactformulier zijn verzameld, kunnen alleen buiten de Europese Unie worden overgedragen voor intern gebruik. In dat geval nemen we passende maatregelen om een hoog beschermingsniveau te garanderen.


5 / Verwerkers en ontvangers
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze verwerkers die toezicht houden op het verzenden van onze nieuwsbrief.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met onze partners en werknemers om uw verzoek om informatie te beantwoorden.


6 / Uw rechten
Op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacy heeft u als betrokkene de volgende rechten:

• Recht op toegang: u hebt het recht om bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en in dat geval om een kopie van deze gegevens te verkrijgen.

• Recht op rectificatie: u hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens over u worden gerectificeerd en onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld.

• Recht op verwijdering: in specifieke gevallen heeft u het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. We kunnen echter bepaalde informatie over u bewaren zoals vereist door de wet of wanneer we een wettelijke basis hebben om dit te doen.

• Recht op beperking van verwerking: u hebt het recht om een beperking van specifieke verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
– Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens heeft betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.
– Als uw persoonlijke gegevens door ons op onwettige wijze zijn verwerkt en u zich ertegen verzet.
– We hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig, maar ze zijn door u vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
– Als u uw recht om bezwaar te maken heeft uitgeoefend, kunnen wij gedurende een periode controleren of onze legitieme belangen de uwe overschrijven.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens naar een andere controller te verzenden.

• Recht op bezwaar: u heeft het recht om op elk moment, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of op basis van legitiem belang is uitgevoerd.

• Je hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

• Recht om uw toestemming in te trekken: als uw gegevens met uw toestemming worden verwerkt, kunt u die toestemming op elk moment intrekken.


7 / Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring en uw persoonlijke gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:
• Per e-mail: info@boccard.nl
• Per post: De Tjonger 16e, 8253PZ, Dronten

Om te downloaden:
Privacy verklaring Boccard Netherlands B.V.