Olieanalyse

Olieanalyse is een essentieel onderdeel binnen ieder toestandsafhankelijk onderhoudssysteem. Niet alleen vertelt een oliemonster ons veel over de actuele conditie van de olie, ook kan het ons informatie verschaffen over de technische toestand van de machine zelf. Door Boccard wordt olieanalyse dan ook gebruikt als hulpmiddel bij het optimaliseren van verversingsintervallen.

Boccard Netherlands kan middels het eigen BocAnalysis programma het gehele traject rondom de oliemonstername verzorgen. Dat traject begint met een inventarisatie van de equipement die in aanmerking komt om opgenomen te worden in een monsternameprogramma. Daarnaast adviseren we rondom het analysepakket dat het beste aansluit bij de specifieke omstandigheden met respect voor type en functie van de olie.

De servicemonteurs van Boccard zorgen er voor dat het oliemonster op de juiste manier genomen wordt; dus met de juiste gereedschappen en aan de hand van vaste procedures. Het analyseren van de oliemonsters wordt in het laboratorium snel, deskundig en productonafhankelijk uitgevoerd. De analyseresultaten worden door onze technisch specialisten beoordeeld zodat u bij geconstateerde afwijkingen direct deskundig advies krijgt met betrekking tot eventueel te nemen vervolgacties.

BocAnalysis:
* Olieanalyse van: Hydraulische systemen / Turbines / Tandwieloverbrengingen / Thermische systemen et cetera.
* Laagste kosten per uitgevoerde analyse!
* Korte doorlooptijd; u heeft snel beschikking over de analyseresultaten.
* Trendmatige opbouw van analyseresultaten.
* Duidelijke rapportage met helder advies m.b.t. vervolgacties.